Data


Calon 2011
1) Zon Sekolah : Satu (11 sa), Dua (13 sa)
2)  Gred Sekolah : A (4 sa), B (8 sa), C (11 sa)
3) Darjah 
     - Satu = 2,870, Dua = 2,659, Tiga = 2,689
     - Empat = 3,210, Lima =  2,322
     - Enam =  1,847, Khas =  1,138
     - Jumlah  = 16,735
*Sehingga 110509